UM | CONGRATULATORY MESSAGE TO WINNERS OF 2019 AGUISAYSAYAN

This is to announce and extend our warmest appreciation to all the winners of 2019 AGUISAYSAYAN : Tagisan ng Kaalaman sa Buhay at Kasaysayan ng Unang Pangulo ng Republika ng Piipinas. Below are the lists of winners…

 

0876 – Memorandum-MAR-18-19-125