ADVISORY | KOREHENDUM KAUGNAY NG IKA-6 NA PANREHIYONG SAMAHAN NG MGA TAGAMASID AT TAGAPAGTAGUYOD SA FILIPINO (PASATAF: CALABARZON CHAPTER)

Kalakip ng ito ang kalatas mula sa PASATAF na nagbibigay -alam sa pagbabago ng petsa at lugar na pagdarausan ng Ikalawang araw ng Kongreso (Batch 2). …

0910 – Division Advisory No. 91, s. 2019