UM | PAGPUPULONG PARA SA PROYEKTO AT GAWAIN SA FILIPINO

Pinahihintulutan si Bb. Fragilyn B. Rafael na magsagawa ng isang pagpupulong sa Agosto 22, 2019 sa Bulwagang Sigasig sa ganap na ika-3:00 ng hapon.

Ang mga inaasahang dadalo sa pagpupulong ay ang sumusunod:
a. Ang susing guro o dalubguro ng tilipino ng bawat paaralan sa elementarya
b. Mg lahat ng ulong – guro at susing – guro sa sekundarya

Agenda:
1. Programa sa Filipino “FILIPINO ATIN ITO”
2. Dasma Got Talent
3. SLAC
4. Iba pang isyu

Hinihiling ang mabilis na pagpapalaganap ng Memorandum na ito.

0574 – Memorandum-AUG-20-19-427