Attached herewith is the letter of Pambansang Samahan para sa Edukasyon sa Pagpapahalaga, Inc. (PSEP), re: 32nd PSEP Annual National Convention and Seminar-Workshop on GMRC-VE with the theme PSEP Kaagapay sa Pagpapatupad ng BE-LRCP at Pagpapadaloy ng mga Kabutihang asal, Tamang Gawi, at Wastong Pagpapahalaga na Humuhubog sa Pagkatao ng Mag-aaral, for your appraisal with utmost consideration of DepEd Order No. 9, s. 2005 on Instituting Measures to Increase Engaged Time – On – Task and Ensuring Compliance Therewith, and strict
compliance to other existing DepEd rules and guidelines.

Moreover, participation is purely VOLUNTARY. For your information and guidance.

0950 – Division-Advisory-No.-051-s.-2023.pdf