Kalakip nito ang liham na mula sa Sanggunian sa Filipino (SangFil ) at Sentro ng Wika at Kultura (SWK) re: Lakbay Turo sa Marinduque na may paksang: “Kolaborasyon, Kritikal na Pag-iisip, Kasiningan, at Komunikatibo:Inobasyon sa Pagtuturo ng Filipino”, sa Disyembre 1, 2018 sa silid AVR ng MSC Boac, Marinduque sa ganap na ikapito ng umaga,
Ang patakaran sa partisipasyon ng mga guro ay dapat naayon sa no -disruption – of- classes policy na nakasaad sa DepEd Order No. 9, s. 2005 na may pamagat na Instituting Measures to Increase Engaged Time- on – Task and Ensuring Compliance Therewith.
Ang pagdalo sa gawain ay boluntaryo sa isang opisyal na oras at may rehistrasyong Php 1,000.
Para sa iyong impormasyon at patnubay.

0878 – Division Advisory No. 123, s. 2018