1.Ang Dibisyon ay magsasagawa ng 2017 Pandibisyong Seminar sa Filipino na may temang Pandibisyong Seminar sa Pagpapaunlad ng Kaalaman at Kasamayan sa Pagtuturo ng Filipino sa K to 12 Kurikulum mula 15-17 ng Mayo 2017, Dasmarifias National High School, Lungsod Dasmariñas.
2. Ang layunin ng Seminar ay ang mga sumusunod: a.Maiangkop ang kasanayan at kakayahan ng mga guro sa pagtuturo b.Matalakay ang iba’t ibang teknik at estratehiya sa pagtuturo c.Makagawa ng aksyon risert na tutugon sa suliranin sa pagtuturo at pagkatuto
3. Ang mga kalahok ay inaasahang magdadala ng kani-kanilang sariling pagkain.
4. Kalakip nito ang tala ng bilang ng mga guro, matrix, at Lupon ng Gawain.
5. Inaasahan ang maagap na pagpapalaganap ng Memorandum na ito.

0930 – Division Memorandum No. 71, s. 2017