1.Ang Dibisyon ay magsasagawa ng 2017 Pandibisyong Seminar sa Filipino na may temang Pandibisyong Seminar sa Pagpapaunlad ng Kagalingan at Kahusayan ng Guro sa Pagtuturo ng Filipino sa K to 12 Kurikulum mula 17-19 Mayo 2017 sa Congressional National High School, Lungsod Dasmariñas.
2. Ang sumusunod ang tiyak na Layunin ng Seminar-Worksyap:
a. Mapahusay ang kakayanan ng guro sa lahat ng aspeto sa pangnilalaman at sining ng pagtuturo b. Makapagmungkahi ng mga bagong estratehiya sa pagtuturo kaugnay ng mga pagbabago sa kurikulum ng sekundarya c. Magpakilala ng mga bagong konsepto/kagamitan kaugnay ng paggamit ng midya at teknolohiya sa pagtuturo; at d. Magpakilala ng mga bagong konsepto/kagamitan kaugnay ng paggamit ng midya at teknolohiya sa pagtuturo
3. Ang mga kalahok ay inaasahang magdadala ng kani-kanilang sariling pagkain.
4. Kalakip nito ang tala ng bilang ng mga guro, matrix, at Lupon ng Gawain.
Inaasahan ang maagap na pagpapalaganap ng Memoradum na ito.

0929 – Division Memorandum No. 72, s. 2017