Hinihikayat ang mga paaralan sa elementarya at sekundarya na lumahok sa taunang paligsahang inilunsad ng Komisyon sa Wikang Filipino para sa Dangal ng Wika 2021.

Ang layunin ng gawaing ito ay parangalan ang mga indibidwal o samahan na nakapag-ambag sa pagpapaunlad ng Wikang Filipino.

Kalakip nito ang kalatas at ang mekaniks ng paligsahan.

Hinihiling ang mabilis na pagpapalaganap ng Memorandum na ito.

 

0783 – Memorandum – APR-30-21-218