Pinahihintulatan si Fragilyn B. Rafael, Pansangay na Tagamasid sa Filipino na magsagawa ng birtuwal na pagpupulong sa ika -26 ng Mayo 2023 sa oras na ikatlo ng hapon (3:00pm) para bigyang – daan ang pagdalo ng mga kinauukulan na hindi makakaabala sa oras ng kanilang pagtuturo.

Ang mga inaasahang dadalo ay ang mga gurong kasama sa lupon ng tagapagpanap.

Agenda sa pagpupulong:
1. Pagbuo ng mga tagapagpaganap para sa gawain
2. Pagtatakda ng pinal na gawain
3. At iba pang isyu

Ang link ng pagpupulong ay ibibigay sa araw ng pagpupulong.

Hinihiling ang agarang pagpapalaganap ng Memorandum na ito.

0756-Memorandum-MAY-24-23-245.pdf